И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
"АМИН ТООНТО" ТББ
2017-02-21 11:54:57
"Амин Тоонто" ТББ-ын товч танилцуулга
2010 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотод төвтэй байгуулагдсан, Монгол улсын хойд хилийн дагуух нийт 17 сум, 5 хотын буриад-монголчуудын сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан Монгол буриадын нэгдэл бөгөөд бүх гишүүдийн 1-р хурлаа 2010.10.10-нд, 2-р хурлаа 2013.05.25-нд, 3-р хурлаа 2016.11.05-нд тус тус хийж байгууллагын удирдлага болон гишүүд дэмжигчид нь нийгэмд болон гишүүддээ үйлчлэн үйл ажиллагааг тасралтгүй уламжлан сайжруулах замаар явуулж байна.  
 
Уриа: Эв нэгдэл, Эрхэм зорилго
Эрхэм зорилго: Буриад-Монгол   зоны   оюун   санааны   нэгдэлийг   бэхжүүлж, Монгол улс, үндэстний язгуур эрх ашгийг хамгаалж цэнгэлийн манлайд хүргэхэд оршино.
Зорилгууд: Буриадуудын харилцаа холбоо ТББ-г бэхжүүлж, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, өв, соёл, түүх, зан заншилын тухай нэгдсэн ойлголт тогтоож, түгээн дэлгэрүүлэх, Буриадын тухай мэдээллийн сан үүсгэх хүсэл зорилготой.
 
2016 оны 11-р сарын 05-ны өдрийн бүх гишүүдийн 3-р хурлаар одоо доорх 17 гишүүд сонгогдон ажиллаж байна. Үүнд:
 
Тэргүүн
Бодонгууд Э.Зоригтбаатар /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/  
Гүйцэтгэх захирал
Шарайд Э.Мэргэн /Хэнтий-Биндэр/
Нарийн бичгийн дарга
Шарайд Б.Ундрал /Улаанбаатар.Дорнод-Дашбалбар/  
Удирдах зөвлөлийн гишүүд
Үзөөн О.Тэнгис /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/   
Бодонгууд Ж.Болдбаатар /Дорнод-Дашбалбар/    
Хуасай Б.Эрдэнэбаатар  /Дорнод-Баян-Уул/    
Шарайд Э.Мэргэн  /Хэнтий-Биндэр/
Шарайд Б.Ундрал /Улаанбаатар.Дорнод-Дашбалбар/  
Хүбдүүд Б.Төрмандах /Багануур.Хэнтий-Батширээт/
Харгана Б.Болдбаяр /Дорнод-Баяндун/    
Шарайд Б.Ёндон-Од /Дорнод-Баяндун/    
Хүбдүүд Э.Энхтөр /Дорнод-Баян-Уул/    
Ашабагад Э.Цолмон /Чойбалсан.Дорнод-Баяндун/    
Бодонгууд С.Батчимэг /Дорнод-Баян-Уул/    
Шарайд Б.Ариунзул /Дорнод-Дашбалбар/    
Хуасай Г.Эрдэнэзул /Чойбалсан.Дорнод-Цагаан-Овоо/
Хяналтын зөвлөлийн гишүүд
Хүбдүүд Р.Онон /Дорнод-Баян-Уул/    
Бадрахбаатар Д.Дашдорж /Улаанбаатар.Улаан-Үдэ/     
Зүүнгүүд Д.Мөнх-Өнөр /Дорнод-Баяндун/    
 
Архив түүх: 2010 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотод Халибан Д.Дагвасүрэн /Хэнтий-Батширээт,Биндэр/, Бодонгууд Б.Оюунбилэг /Дорнод-Дашбалбар/, Бодонгууд Э.Зоригтбаатар /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Шарайд Х.Агиймаа /Доронд-Баяндун/, Шарайд Б.Ууганбаяр /Дорнод-Дашбалбар/, Шарайд Ч.Отгонбат /Дорнод-Баян-Уул/, Халибан Э.Цэцэгдэлгэр /Хэнтий-Батширээт/ нарын санаачлагаар анх үүсгэн байгуулсан. /Албан ёсны бүртгэл дээрх нэрс/

Бүх гишүүдийн 1-р хурлаар /2010.10.10-2013.05.25 хооронд/ Тэргүүнээр Халибан Д.Дагвасүрэн /Хэнтий-Батширээт,Биндэр/, Гүйцэтгэх захиралаар Бодонгууд Б.Оюунбилэг /Дорнод-Дашбалбар/, Нарийн бичгийн даргаар Үзөөн О.Тэнгис /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Удирдах зөвлөлийн гишүүд Бодонгууд Б.Оюунбилэг /Дорнод-Дашбалбар/, Бодонгууд Э.Зоригтбаатар /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Шарайд Б.Ууганбаяр /Дорнод-Дашбалбар/, Шарайд Ч.Отгонбат /Дорнод-Баян-Уул/, Халибан Э.Цэцэгдэлгэр /Хэнтий-Батширээт/, Хазаадай Б.Эрдэнэтуяа /Булган-Тэшиг/, Үзөөн О.Тэнгис /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/,  Ашабагад Б.Нацагдорж /Улаанбаатар.Сэлэнгэ-Ерөө/, Халибан Я.Батбаяр /Хэнтий-Батширээт/, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдээр Хүбдүүд Б.Насанбилэг /Төв-Мөнгөнморьт/, Хуасай Я.Ариунаа /Хэнтий-Дадал/, Бодонгууд Б.Гэрэлчулуун /Хэнтий-Батширээт/ нарын 13 хүн сонгогдон ажилласан. 1-р хүндэт тэргүүн Халибан Д.Дагвасүрэн болов.

Бүх гишүүдийн 2-р хурлаар /2013.05.25-2016.11.05 хооронд/ Тэргүүнээр Бодонгууд Б.Оюунбилэг /Дорнод-Дашбалбар/, Гүйцэтгэх захиралаар Бодонгууд Э.Зоригтбаатар /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Нарийн бичгийн даргаар Хуасай Б.Цэрэннадмид /Дорнод-Баяндун/, Удирдах зөвлөлийн гишүүдээр Бодонгууд Э.Зоригтбаатар /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Шарайд Б.Ууганбаяр /Дорнод-Дашбалбар/, Хазаадай Б.Эрдэнэтуяа /Булган-Тэшиг/, Үзөөн О.Тэнгис /Улаанбаатар.Дорнод-Баяндун/, Бодонгууд Ж.Болдбаатар /Дорнод-Дашбалбар/, Хуасай Б.Балжинням /Хэнтий-Дадал/, Хүбдүүд Б.Төрмандах /Багануур.Хэнтий-Батширээт/, Шарайд З.Октъябр /Дорнод-Дашбалбар/, Хяналтын зөвлөлийн гишүүдээр Хүбдүүд Б.Насанбилэг /Төв-Мөнгөнморьт/, Шарайд Б.Ёндон-Од /Дорнод-Баяндун/, Шарайд Ш.Ганболд /Дорнод-Дашбалбар/ нарын 13 хүн сонгогдон ажилласан. 2-р хүндэт тэргүүн Бодонгууд Б.Оюунбилэг болов.
 
Холбоо барих утас:
Тэргүүн Э.Зоригтбаатар /89003199, 98033199/
Гүйцэтгэх захирал Э.Мэргэн /99890862/
Нарийн бичгийн дарга Б.Ундрал /88869907/
 
"Амин Тоонто" ТББ
2017.02.22 өдөр
 
 
 
Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
ЧОЙБАЛСАН ХОТ ДАХЬ БАЯН-УУЛ СУМЫН НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛ
"Дорнод аймаг дахь Баян-Уул сумын Нутгийн зөвлөл"-ийн товч танилцуулга Дорнод аймаг дахь Баян-Уул сумын Нутгийн зөвлөл нь 2013 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр шинэчлэн зохион байгуулагдаж “Чойбалсан хот дахь Баян-Уул сумын Нутгийн зөвлөл” гэсэн нэршил, шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Зорилго:  Нутгийн зөвлөл нь төрөлх нутгийнхаа хөгжил, дэвшилд нутгийн иргэдийн дэмжлэг туслалцааг хүргэх,...
2017-02-25 05:02:47 Дэлгэрэнгүй »»
МОНГОЛ БУРИАДЫН ПАРЛАМЕНТИЙН БҮЛЭГ
МОНГОЛ БУРИАДЫН ПАРЛАМЕНТИЙН БҮЛЭГ Дарга  УИХ-ын гишүүн Н.Оюундарь  Зөвлөх Хуасай Д.Долгормаа /Хэнтий-Дадал/  Гишүүд   Н.Амарзаяа  О.Баасанхүү  Х.Баделхан  Б.Бат-Эрдэнэ  М.Билэгт  Х.Болорчулуун  Ж.Ганбаатар  Ц.Гарамжав  Ц.Даваасүрэн  Д.Лүндээжанцан  Г.Мөнхцэцэг  Д.Тэрбишдагва  Ц.Цогзолмаа ...
2017-02-22 01:43:53 Дэлгэрэнгүй »»
"БУРИАДЫН СОЁЛ, СПОРТЫН ХОЛБОО" ТББ
"БУРИАДЫН СОЁЛ, СПОРТЫН ХОЛБОО" ТББ...
2017-02-21 11:49:16 Дэлгэрэнгүй »»
"БУРИАД СУРЫН ХОЛБОО" ТББ
"Буриад сурын холбоо" ТББ...
2017-02-21 11:34:06 Дэлгэрэнгүй »»
"СЭЛЭНГЭ МӨРНИЙ БУРИАД ЗОН" ТББ
"Сэлэнгэ мөрний буриад зон" НҮ ТББ-ын  танилцуулга -Лого:           -Туг:        - Байгуулагдсан: 2016 оны 4-р сарын 3.   /2015 оны 11-р сар 28-нд анх үүсгэн байгуулагдсан, 2016 оны 04.03-нд улсын бүртгэлд бүртгэгдэн гэрчилгээ авсан/  - Байгууллагын тэргүүн нь:  ...
2017-02-21 11:18:40 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (0)
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна.
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Дангина
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px