И-мэйл:   Нууц үг: 
 
Эхилэл Мэдээ мэдээсэл Номой hан Дуу хүгжэм Угай бэшэг Видео Гэрэл зураг Гэшүүн Монгол гүрэнэй буряадай эмхинүүд Бизнес hанал Холбогдохо  
Алтаргана - 2010 Улас түр Ниигэм Болбосорол Соёл Урлаг Байгууллага Тамир Эрэл Ћураг Түүхэ Нютагай үнэр Буряад зон Бизнесс
Урагшаа бүх дэлхийн монголчуудаа! Орон бүхний монголчууд нэгдэхтүн!    ::    Монголын тусгаар тогтнолын тэргүүн зэргийн зорилт нь бүх Монгол үндэстнийг нэгтгэж хүчирхэг Нармай Монгол улсыг байгуулах явдал мөн. Манай Монгол улс жинхэнэ утгаар тусгаар тогтнож хөгжье гэвэл бүх Монгол Туургатныг хамрах явдал.Ингэхийн тулд Дэлхийн Монголчуудын ариун голомт болсон Монгол улс нь бүх монголчуудыг өөртөө эдийн засаг, соёл, шашин, улс төрөөр үлгэрлэн дагуулах ёстой!!!     ::    
МЭДЭЭ МЭДЭЭСЭЛ
ОХУ-д суугаа буриадууд Монголд аялах, суралцах, хөдөлмөр эрхлэх, оршин суух тухай саналууд /Предложения по вопросу обучения, туризма, предоставления местожительства и трудоустройству российских бурят в Монголии /
2012-11-13 04:31:03
ОХУ-д суугаа буриадууд Монголд  аялах, суралцах,  хөдөлмөр эрхлэх, оршин суух тухай саналууд /Предложения по вопросу обучения, туризма, предоставления местожительства и трудоустройству российских бурят в Монголии /

Монгол улсын хойт хэсэг байсан буриадын нутагт амьдарч байгаа буриад монголчууд өөрийн эрхгүй 17-р зууны үеэр улс төрийн шалтгаанаар оросын улсын харьяат  болсон боловч  өөрсдийгөө монголчуудын нэг хэсэг гэдгээ өнөөг хүртэл мартаагүй бөгөөд одоо Буриадаас Монголд суралцах, ажиллахаар ирж байгаа буриад залуучуудын тоо нь сүүлийн үед жил тутам нэмэгдэж байна. Түүнээс гадна Буриадаас ирж байгаа жуулчид, хувь хэвшлийнхэн, хамаатан садандаа зочилж байгаа буриадуудын тоо нь эрс нэмэгдэж байгаа төдийгүй тэд нар монгол сэтгэхүй, аж ахуй, соел, уламжлалаа хадгалж ирсэн Монгол улс ороныг сонирхож байсаар байна.

Одоо ОХУ-д суугаа буриадууд Монголд аялах, суралцах, ажил эрхлэх, оршин суух хүсэлтэй байгаа боловч зарим хүндрэл, бэрхшээлүүдээс болж  бололцоо нь бага  байгаа гэж санагдах юм. Үүнд:

1.            Визний асуудал.

2.            Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлийн асуудал

3.            Ажлын байрны төлбөрийн асуудал

Дээрх асуудлыг шийдвэрлэж хөнгөвчлөх  нь зүйтэй байна.

1.            Буриадууд Монголд зорчихын тулд заавал ОХУ-ын жуулчны байгууллагуудаар дамжиж Монгол улсын консулын газраас виз авах шаардлагатай байдаг. Тэдгээр зөвхөн 1 удаагийн жуулчины 10-30 хоногийн виз авах эрхтэй байдаг. Виз нь дундажаар  90 ам. долларын үнэтэй байх бөгөөд түүнийг 10-14 хоногийн дотор жуулчны байгууллагаар хийлгүүлдэг юм.Тэдгээр Монголд ирсэний дараа виз сунгуулая гэхэд  жуулчины визийг зөвхөн 1 удаа сунгуулах эрхтэй боловч өөр төрлийн, урт хугацааны  визийг авах эрхгүй байдаг. Заавал ОХУ руу буцаж байж дахин шинээр жуулчны виз авах естой. Үүнээс болж бүрдүүлэх баримт бичиг, цаг хугацаа, зардлын хувьд чирэгдэл, илүү зарцуулалтыг үүсгэдэг. Олон удаагийн виз авахад бүр боломжгүй байдаг.Олон удаагийн визийг зөвхөн Монголд ажиллаж байгаа тохиолдолд авах эрхтэй. Хувийн шугамаар, жишээнь Монголд оршин суудаг хамаатан садангуудад зорчиход  олон удаагийн визийг авах эрхгүй байдаг. Олон  удаагийн визийг зөвхөн ажлын шугамаар авах эрхтэй байгаа боловч бас олон баримт бичиг бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Үүнд: хугацаа заасан хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөл авах, ажлын байрны төлбөр төлөх шаардлагатай юм. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлийн хүчинтэй байх  хугацаагаар олон удаагийн виз, оршин суух зөвшөрөлийг олгодог юм. Олон удаагийн виз нь 1 жилээр олгодог тул ажлын байрны төлбөр, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөл нь 1 жилээр төлөгдсөн, сунгуулсан байх  шаардлагатай юм.

2.            Ажил эрхлэхэд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас  хугацаатай хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлийг авах шаардлагатай юм. Хугацаа заасан зөвшөрөлийг авахын тулд ажлын байрны төлбөр нь тодорхой хугацаагаар төлөгдсөн байх шаардлагатай юм. Одоо ажлын байрны төлбөр нь сард 280 800 төгрөг төлөх шаардлагатай юм. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлийг сар бүр сунгуулах боломжгүй учраас түүнийг урт хугацаагаар сунгуулдаг тул нэг дор их хэмжээний мөнгө төлөх шаардлагатай юм. Жишээнь 1 жилийн хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлийг авахын тулд 2 808 000 төлсөн байх шаардлагатай юм.

3.            Энэ мөрдөгдөж байгаа визний журам нь бүрдүүлэх баримт бичиг, цаг  хугацаа, зардалын хувьд тодорхой хэмжээгээр чирэгдэл, санхүүгийн илүү зарцуулалтыг үүсгэдэг.  Мөн ажлын байрны төлбөр нь хүнийг ажиллулахад хувь хүний бөгөөд  байгууллагуудын хувьд санхүүгийн нэмэлт ачаалал, дарамт болж байгаа тул хэдэн саналуудыг боловсруулсан юм.

Боловсруулсан саналууд:

                            I. Буриадад төрсөн буриадуудад  олон удаагийн визийг хөнгөвчилсөн журмаар олгох,

                           II. Монголд зорчсоныхаа дараа олон удаа виз сунгуулах эрхтэй болгох

                          III. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөлыг  авахад ажлын байрны төлбөрийг бага хэмжээгээр төлөх, боломжтой бол төлөхгүй байх

                         IV. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөрөл, виз, оршин суух зөвшөрөлийг олгох журамыг хөнгөвчлөх, богонихон хугацааны дотор шийдвэрлэх 

 


 

Предложения по вопросу обучения, туризма, предоставления местожительства и трудоустройству российских бурят в Монголии 

С каждым годом увеличивается количество студентов и молодежи приезжающих из Бурятии на учебу и трудоустройство в Монголию. Кроме этого в последнее время резко увеличилось количество туристов, людей навещающих своих родственников и занимающихся предпринимательской деятельностью в Монголии.

Несмотря на то, что у бурят желающих трудоустроиться, учиться и проживать в Монголии есть достаточно возможностей, но из-за некоторых трудностей возможность их реализовать становиться все меньше.

Прежде всего, это:

1.    Вопрос по получению визы

2.    Вопрос по получению разрешения на трудоустройство

3.    Вопрос по оплате сбора за рабочее место

 

1.    Буряты для въезда в Монголию обязаны получить монгольскую туристическую визу через посредников- российские турфирмы. Буряты имеют право получить только одноразовую туристическую визу на 10-30 дней. В среднем виза стоит 90 ам. долл. и  оформляется  примерно 10-14 дней через турфирмы. Если буряты по приезде в Монголию желают продлить визу, то они имеют право продлить туристическую визу только один раз. При этом они не имеют права на получение визы другой категории или визы по сроку более продолжительной, чем 30 дней в Миграционной службе Монголии. Для этого они в обязательном порядке должны выехать в РФ и заново подать документы на получение новой туристической визы. Из-за этих бюрократических проволочек людям приходиться нести излишние временные и денежные затраты. Получение ими многократной визы вообще не предусмотрено миграционным законодательством Монголии. На пример, они не имеют право на  получение многократной визу для  частного визита к своим родственникам, проживающих в Монголии. Многократную визу можно получить только при наличии  официального разрешения на  трудоустройство. Хотя они и имеют право на получение многократной визы на основании наличия официального трудоустройства им все же необходимо подготовить множество других документов. В том числе они должны получить разрешение на трудоустройство, оплатить сбор за рабочее место за конкретно определенный срок. Только в случае удовлетворения этих двух условий возможно получение многократной визы и вид на жительство в Монголии на срок предусмотренный сроком разрешения на трудоустройство. Поскольку многократная виза выдается сроком только на 1 год, то сбор за рабочее место и разрешение на трудоустройство должно быть оплачено и оформлено не меньше чем на срок 1 год.

2.    Для занятия трудовой  деятельностью необходимо получить в Управлении по трудоустройству официальное разрешение на трудоустройство на определенный срок.  Для получения данного разрешения необходимо оплатить сбор за рабочее место. Сейчас этот сбор составляет 280 800тугров в месяц. Так как практически невозможно продлевать разрешение на трудоустройство ежемесячно, то приходится его продлевать на длительный срок и оплачивать единовременно значительную сумму сбора за рабочее место. Например, только за получение разрешения на  1 год оплата составит 2 808 000 тугров.

3.    Существующий визовый порядок в определенной мере вызывает бюрократические проволоки, излишние временные и денежные издержки. Также сбор за рабочее место вызывает дополнительную финансовую нагрузку для частных лиц и организаций, предоставляющих им трудоустройство. По этим причинам нами разработано несколько предложений:

Предложения:

                          V. Предоставлять этническим  бурятам в упрощенном порядке многократную визу; 

                         VI. Предоставить право многократное продление визы по приезде в Монголию; 

                        VII. Минимальный размер сбора за рабочее место при получении разрешения на трудоустройство, по возможности отменить оплату сбора;

                      VIII. Упростить порядок предоставления визы, разрешения на трудоустройство и вида на местожительство,  а также в минимально короткий срок.

САНЖААГАЙ ЖАМЬЯАН /2012 он 9-н hара/

Bookmark and Share
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
"Сэлэнгэ мөрний буриад зон" НҮ ТББ-ын танилцуулга
"Сэлэнгэ мөрний буриад зон" НҮ ТББ-ын  танилцуулга -Лого:           -Туг:        - Байгуулагдсан: 2016 оны 4-р сарын 3.   /2015 оны 11-р сар 28-нд анх үүсгэн байгуулагдсан, 2016 оны 04.03-нд улсын бүр...
2017-08-28 11:05:29 Дэлгэрэнгүй »»
Зарлал. Баяндун сумын оюутан залуучуудад.
Мэндээ. Улаанбаатар хотод ажиллаж суралцаж буй оюутан, залууст зориулсан "Өөрийгөө таньж удирдахуй" сэдэвт лекц, уулзалт 2017.04.08-ны Бямба гарагт 11:30 цагт "Жонон" дээд сургуулийн лекцийн танхимд болно. Лекцийг Удирдлагын академийн багш Доктор, дэд профессор, лектор Т.Алтанцэцэг уншина. Уг үйл ажиллагаанд хамрагдсан оюутан залуучуудын бүртгэл, судалгааг Нутгийн зөвлөлийн зүгээс хийнэ. Иймд оюутан залуус та бүхнийг уг үйл ажиллагаанд идэвхтэй...
2017-08-28 11:04:53 Дэлгэрэнгүй »»
ТООНТОЁО, ЭЖЫГЭЭ ХАЙРЛАЖА ЯБАГТЫ
Бурханаhаа заяаhан бууса, буряадай гуламта нютагтаа, бултадаа hайнаар hуужа байнагты, улас, зонтной жаргалтай л, Улан-Үдэм гоёхон л байна. Арад зоной сагай hайнhаа ажа hууhан хүхэ мүнхэ сэлхир тэнгэри доро, багахандаа нюдөө нээжэ, балшар наhандаа аршаан уhаарнь ундалжа үдэhэн, байгши зонуудынь жаргалтай, байдал hайтай Монгол гүрэнэй Хэнтэй аймагай Дадал сомонhоо мэндэшэлнэб. Тооното нютагни, түмэн олонни, хуhан сэргэмни, хүлэглэhэн...
2017-01-26 11:21:49 Дэлгэрэнгүй »»
Агинских танкистов – чемпионов мира наградили командирскими часами и планшетами
5 сентября во Дворце культуры Агинского состоялось торжественное чествование чемпионов России 2014 года и первых чемпионов мира по танковому биатлону в командном зачете, уроженцев Агинского Бурятского округа. Об этом сообщает корреспондент «Забмедиа.Ру». На открытом военном УАЗике они проехали по главной улице окружного центра. Затем в киноконцертном зале «Амар сайн» прошло чествование чемпионов – танкистов. Булат Цыренов, Сандан Дашиев и Б...
2014-09-09 04:05:05 Дэлгэрэнгүй »»
МОНГОЛ ДАХЬ БУРИАД СУДЛАЛЫН ТОВЧ ТОЙМ
Буриад судлалын өнөөгийн байдал Буриад судлалын академын ерөнхийлөгч доктор /Ph.D/ М.ОдмандахМонгол судлалын нэгэн салбар болсон “буриад судлал” одоогоос 60 гаруй жилийн тэртээ эхэлсэн хэдий боловч монгол судлалын нэгэн хавсарга судалгааны хүрээнд явж ирснээс бус бие даасан судлагдахууны хувьд төдийлөн нарийвчлан судлагдаагүй явсаар өдий хүрсэн байна. Монголын түүх-угсаатан зүй, ардын аман зохиол, урлаг, утга, соёл судлал зэрэг судалгааны ...
2014-02-05 08:02:44 Дэлгэрэнгүй »»
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчидийг хүндэтгэн
соёлтой оролцоно уу!


Зочдын сэтгэгдэлд toonto.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.
Сэтгэгдэл Нийт (1)
urtnasan: 2014-05-08 19:00:27
2 takin ix gurnii shaxalt xaaltig davna gedeg tiim amar bish.deer n manai xund surtal
112.72.13.205
   
Facebook
сурталчилгаа

286px × 140px

сурталчилгаа
Хайх
Дуулагтий - Ивалгамни
ВИДЕО
Баян-Уул сумаас УТХХэрэгт хэл...
Дангинамни Дуушан Ч.Энхзул Б.Б...
Галттаймни буряад дуун Үгэнь Д...
Оллоо ТВ - Нот-гүй яриа - Д.До...
Дуучин Д.Нямдаваа - Миний бури...
Нютаг уhанай дуун.Дуучин : МУГ...
САНАЛ АСУУЛГА
Та сайтын аль сэдэвт нь илүү орох дуртай вэ?
Дуу хүгжэм, радио
Бүгд
Зурагай сомог
Видео
Мэдээ мэдээсэл
Номой hан, угай бэшэг
Хэлэлсүүлгэ
 
СҮҮЛИЙН СЭТГЭГДЭЛҮҮД
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ёохор дууны үгийг бүтнээр нь хаанаас олж авах вэ хүүхэддээ цээжлүүлэх гэсэн юм аа
» Сайн байцгаана уу ? Монгол дахь Буриадай холбоо гэж хаана байдаг юм ? хэлж өгөөч
» Хадамд гарахаар зэхэж буй охид бүсгүйчүүд болон бүх насныханд...
Л. Намсрай гуайн буриад аялгуун...
» Ашбагад, Худай, Хуасай овгийн талаар мэддэг зүйлсээсээ хуваалцаарай. Энэ овгийн хүмүүс байвал холбоо...
» Uriyadain Donoin xuuged xuugduudei xuuged gej baidaghaa xolbogdiit minii xugshin ejiin duu ni bgaad ...
» 2014 onoi altargana naadamai bayrai mendiie xurgeneb
» Yahan goy yum geesheb,ushuu goy goy zuragnuudii oruulaaraigtii,Balbarai baga altarganai zurag ene te...
сурталчилгаа

286px × 140px